Czy mój granit będzie wyglądał tak samo jak na Waszej stronie internetowej?

K: Czy mój granit będzie wyglądał tak samo jak na Waszej stronie internetowej?


McG: Próbki, które widać na stronie internetowej zostały zeskanowane i zapisane w formie cyfrowej. Odcień kolorów może nie być jednakowy ze względu na różnice w systemach komputerowych, monitorach oraz algorytmach kompresji. Ponadto, granit jest materiałem naturalnym, z naturalnie występującymi różnicami w kolorze, tonie,  ziarnistości, wzorze, itd. Te wariacje są oczekiwane i są źródłem jego naturalnego piękna i spełnienia architektów.

 

Wstecz